logo

GELECEK ETKİNLİKLER

Anket


2019 YILINDA DÜZENLENMESİNİ İSTEDİĞİNİZ KURSU İŞARETLEYİNİZ
(2 toplantı başlığı seçilmelidir, kurs ayrıntıları konu başlığının altındadır.)

1. Kas-İskelet Sisteminde Yumuşak Doku Enjeksiyonları
* Tetik Nokta
* KTS
* TTS
* Subakromiyal-Subdeltoid Bursit
* Trokanterik Bursit
* Pesanserin Bursit
* Pre-Pateller Bursit
* Morton Nöroma
* Aşil Tendiniti
* Epin Kalkanei
* Bisipital Tendinit
* Tetik Parmak
* De-quarvain

2. Eklemiçi Enjeksiyonlar
* Kalça
* Diz
* Ayak Bileği
* Omuz
* Dirsek
* El Bileği Ve Parmaklar

3. Kas-İskelet Sistemi Sorunlarında Botulinum Toksini Enjeksiyonları
* Körleme/Elektrikstimulasyon/USG Eşliğinde – Tetik Nokta
* Bruksizm ve Spastisite Tedavisi

4. Kas-İskelet Sistemi Sorunlarında Ozon-Oksijen Uygulamaları
* Major
* Minör Ve Periferik Uygulamalar

5. Kas-İskelet Sistemi Sorunlarında PRP/PRF/CGF Enjeksiyonları

6. Kas-İskelet Sistemi Sorunlarında Proloterapi Yaklaşımı

7. Temporomandibuler Eklem: Tanıdan Tedaviye
* Muayene
* Ayırıcı Tanı
* Medikal Tedavi
* Splintleme
* Manuel Tedavi Ve Eklemiçi-Eklemdışı Enjeksiyonlar

8. Kalça Eklemi: Tanıdan Tedaviye
* Muayene
* Eklemiçi-Eklemdışı Enjeksiyonlar
* Manuel Mobilizasyon

9. Kas-İskelet Sisteminde Ultrasonografik Görüntüleme
* Kalça
* Diz
* Ayakbileği
* Omuz
* Dirsek
* El Bileği Ve Parmaklar

10. Ultrasonografi Eşliğinde Enjeksiyonlar
* Zor Eklemler
* Sinir Blokları

11. Manuel Tıp: Manuel Tanı Ve Tedavi Yöntemleri
* Servikal
* Torakal
* Lomber
* Sakroiliyak
* Periferik Eklemler

12. Kronik Ağrıya Yaklaşım
* Tanı
* Sınıflama
* Kuru İğnelemeden-Opiodlere Kadar Konservatif Tedavi Yöntemleri

13. Diğer:


© 2021 Temel, Tamamlayıcı ve Bütünleyici Tıp Derneği
Bu sitede yer alan bilgiler TETAD izni olmaksızın kullanılamaz.